Spring naar de inhoud

FAQ

Vanaf welke leeftijd (en tot welke leeftijd) kan je mee op de mat?

Vanaf 5 jaar mag je bij de aangesloten scholen van Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter meedoen. Er is in principe geen maximum leeftijd. Je bepaalt zelf of je je fit genoeg voelt om nog een sport zoals deze mee te doen of niet. Er worden in geen geval extreme eisen gesteld!

Is deze sport geschikt voor zowel mannen als vrouwen?

Absoluut! De gedachte achter Jiu-Jitsu is dat je je kan verdedigen tegen een sterkere tegenstander. Het is de bedoeling dat je door zo weinig mogelijk kracht te gebruiken een aanvaller kan uitschakelen. Dat doe je door techniek en snelheid!

Ik heb nog nooit iets van sport gedaan. Is dat een beletsel?

Nee. Je hoeft echt geen atleet te zijn, of super-lenig zoals bijvoorbeeld een Jean‑Claude Van Damme of Bruce Lee. De lenigheid en snelheid wordt stilaan opgebouwd op je EIGEN tempo! Onze denkwijze hierachter is dat je je lichaam geen plezier doet met het te forceren!

Wat is Jiu-Jitsu?

Letterlijk betekent het “zachte kunst”, een zelfverdedigingskunst. Dit wil niet zeggen dat je een aanvaller met fluwelen handschoenen aanpakt, maar dat je je tegenstander op een doeltreffende manier zal uitschakelen, op de meest effectieve en snelle manier, zonder een “gevecht in regel” uit te lokken. Zie ook verder op deze website …

Kan deze sport ook beoefend worden door mensen met een handicap?

Onze Hanshi, Magda De Sutter, geeft inderdaad ook les aan mensen met een handicap. De oefeningen worden uiteraard wat aangepast, maar deze mensen hoeven zeker niet weerloos te zijn tegenover agressievelingen!

Wat is het verschil met Judo? (of met een andere “vecht”-sport?)

Jiu-Jitsu is een heel oude sport, die al eeuwen lang bestaat. Judo is nog niet zo oud, en is ontstaan vanuit de behoefte om, vertrekkende van Jiu-Jitsu technieken, een competitievorm te cre-eren, vandaar de gelijkenissen met Jiu-Jitsu. Dit wil niet zeggen dat Judo minderwaardig zou zijn, het is gewoon een andere kijk. Ook met andere “vecht”-sporten zijn er veel gelijkenissen, maar telkens is de achtergrond wat verschillend.

Welke kosten zijn er verbonden aan het lidmaatschap bij onze school?

Je moet rekening houden dat er, buiten het maandelijkse lesgeld, nog andere kosten zijn, zoals: verzekering (jaarlijks), inschrijving in de federatie (eenmalig), kimono (in de club verkrijgbaar), lidgeld (= niet hetzelfde als lesgeld) (jaarlijks) … Als je de juiste prijzen wil weten, kan je contact opnemen met de Hanshi, of anders even in de club binnenspringen. Het laatste is misschien nog de beste mogelijkheid, want dan kan je meteen even kennismaken, en zelfs een keertje meedoen, zonder verbintenissen!

Wat is de volgorde van de verschillende gordels, en wat betekenen ze?

De volgorde van de (gekleurde) gordels is als volgt: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin (deze 6 worden ook kyu-graden genoemd) en zwart. Vanaf de zwarte gordel is het nog niet gedaan, want dan beginnen de “dan”-graden: in zwart begin je met de 1edan, vervolgens de 2e enzovoort … Deze gekleurde gordels zijn NIET bedoeld om elkaar de loef af te steken, maar laten zien hoever je gevorderd bent, zodat je met elkaar rekening kan houden. Het spreekt vanzelf dat een witte of een gele gordel technisch nog niet zo ver staat als een blauwe of bruine gordel.

Waarom wordt er zoveel gegroet?

Het groeten tijdens de les is zeer belangrijk! Het toont respect, niet alleen voor een persoon, maar zelfs voor de omgeving waarin je werkt. Daarom wordt er gegroet wanneer je de dojo (= oefenzaal) binnenstapt, voor je de tatami (= oefenmat) opgaat, voor je begint aan de opwarming (met de lesgever(s)), en voor en na je met je partner begint te werken. Ook als je een techniek komt vragen aan de lesgever wordt er eerst gegroet. Dit alles is overgenomen van de Japanse manier van werken en toepassing van beleefdheid en respect.

Hoe voorkom je blessures bij het vallen?

Door techniek! Bij de meeste valoefeningen zal je jezelf tot een “bolletje” oprollen. Je zal ook “afslaan”, m.a.w. je breekt je val door heel hard met je voor-arm op de tatami te slaan. Dit doe je ook tegelijk met hard te roepen (zie hieronder).

Wat is de zin van het “roepen” bij het vallen?

Hoewel het heel dikwijls wordt onderschat, is het “roepen” bij een val heel belangrijk. Niet alleen zal het de kracht bij het “afslaan” vergroten, maar, belangrijker nog, zullen je longen, door het harde “roepen”, zich vlug ledigen, zodat er zich geen overdruk voordoet. Deze overdruk kan een heel onaangenaam gevoel geven! De roep die je hoort is de “kiai”. Een goede “kiai” wordt niet gegeven vanuit de keel, maar vanuit de onderbuik.

Moet je veel Japanse woorden leren als je aangesloten bent?

Er zijn een aantal Japanse woorden die je moet kennen, maar in onze school wordt dat tot een minimum herleid. Daar Jiu-Jitsu in principe geen competitiesport is (hoewel er wel bepaalde competitievormen bestaan), zijn deze Japanse termen minder belangrijk dan bij bv. judo of karate.

Wat zijn de graden van de verschillende lesgevers (monitors), en wat is het verschil?

In onze school bestaat er een hele hierarchie binnen de monitorsgroep. Dit komt doordat er een onderscheid wordt gemaakt tussen monitors met een minder lange ervaring en degenen die al vele jaren mee les geven. De eerste groep zal bv. geen nieuwe technieken mogen aanleren, terwijl de meer ervaren monitors, afhankelijk van hun graad, technieken mogen aanleren tot een bepaalde gordel. 
Dit zijn de monitor-graden: 

  • Kohai = monitor in opleiding 
  • Sempai = hulp-lesgever 
  • Hosa = assistent van sensei of shihan 
  • Sensei = leraar, volwaardig lesgever 
  • Shihan = meester. Deze titel kan je verkrijgen als Sensei vanaf de 6e dan
  • Hanshi = senior meester. Deze titel kan je verkrijgen als Sensei vanaf de 9e dan
Kan ik alleen lid worden bij het begin van het (school)jaar?

Nee, je kan eender wanneer aansluiten. Doordat bij het begin van een nieuw schooljaar veel nieuwe inschrijvingen komen, heb je wel het meeste kans om samen te starten met een partner, zodat je samen de grepen kan doorlopen.

Wordt je agressief van een sport zoals deze?

Je wordt zeker niet agressiever van Jiu-Jitsu dan van pakweg voetbal! Wel integendeel. Doordat je moet leren jezelf en je bewegingen te beheersen (want anders zouden er heel wat kwetsuren voorkomen!), zal je zelfs rustiger worden, en meer relativeren. Onze sport wordt trouwens dikwijls door de medische wereld aangeraden!

Wordt er ook met wapens gewerkt?

Het principe van Jiu-Jitsu is, dat je je leert verdedigen tegen een al dan niet gewapende tegenstander. In die zin worden dus inderdaad wapens gebruikt door je partner als je een greep oefent. Dit zijn wel, uiteraard, namaak-wapens: houten messen en matrakken, geweren en revolvers, … Buiten de vaste grepen, worden er door de shihan soms ook speciale trainingen gegeven waar er gebruik wordt gemaakt van wapens om je te verdedigen.

Wanneer en hoe krijg je een andere (hogere) gordel?

Bij elke gordel hoort een aantal technieken die je moet kennen. Als je deze technieken vele malen hebt geoefend, ben je in principe klaar om voor die gordel een examen (proef) af te leggen. Deze examens gaan door op 3 verschillende, op voorhand vastgelegde, tijdstippen binnen het werkjaar. Alle grepen die je voor de gordel hebt geleerd moet je dan uitvoeren met een monitor. De Hanshi of een van de hogere monitors zullen dan hierop punten geven. Vanaf zwarte gordel wordt je beoordeeld door een jury, bestaande uit de Hanshi en een of meer andere leraars van buiten de school.

Wat is de betekenis van het yin yang symbool, en wat heeft het te maken met deze sport?

Het yin-yang symbool heeft een algemene, universele betekenis. Het heeft alles te maken met evenwicht, in je eigen leven en dat van anderen. Dit is eigenlijk een prachtig symbool, dat zeker van toepassing is op onze sport. Bij ons is evenwicht, zowel op fysisch als op psychisch niveau van heel groot belang. Meer informatie over dit symbool kan je verder op onze site verkrijgen.

Kan ik een (gratis) proefles krijgen?

Iedereen die wil kennis maken met onze school raden wij aan om inderdaad eens een (of zelfs enkele) proefles(sen) mee te maken, vermits je op die manier het beste kan aanvoelen wat onze sport inhoudt.

Ik heb gehoord dat er heel wat technieken aangeleerd worden. Krijg je daar ook een schriftelijke kopie van?

Bij inschrijving in onze school krijg je een heleboel papieren mee, zoals o.a. het inwendig reglement en de lijst met technieken voor de witte gordel. Telkens je met succes de proeven van een bepaalde gordel hebt doorstaan, en je je nieuwe gordel bij de uitreiking ontvangen hebt, kan je de technieken voor de volgende gordel downloaden vanop onze website (via je profiel pagina).

Hoe lang duurt het voor je een zwarte gordel hebt? Ben je dan volleerd?

Dit hangt voor het grootste deel van persoon tot persoon af. Je mag zeker niet uit het oog verliezen dat je eerst alle vorige gordels grondig moet kennen, en dat je fysisch zeer goed in orde moet zijn, want de proef voor zwarte gordel is vrij zwaar. Ook moet je bij ons minimum 18 jaar oud zijn!
Wat de tweede vraag betreft: je bent NOOIT volleerd! Het mooie van jiu-jitsu (en dat geldt trouwens ook voor andere budo-sporten) is, dat je je steeds kan verbeteren. Zelfs onze Hanshi, die toch reeds meer dan 50 jaar actief op de mat staat, zegt dat ze elke dag nieuwe dingen bijleert!

Ben je als lid verzekerd tegen ongevallen?

Vanaf de inschrijving, en dan verder jaarlijks betaal je een democratische som voor de verzekering. Zulke verzekering is nodig voor eventuele kwetsuren die worden opgedaan tijdens de training (zie ook de volgende vraag).

Gebeuren er veel ongevallen tijdens de trainingen?

In tegenstelling tot wat er misschien gedacht wordt rond onze sport gebeuren er heel weinig ongevallen! Dit komt doordat in onze school heel veel aandacht wordt gegeven aan een correcte opwarming. Zo nu en dan eens een blauwe plek kan wel meer frekwent voorvallen.