Spring naar de inhoud

Agressiebeheersing

Iedereen wordt in zijn leven vroeg of laat geconfronteerd met een vorm van agressie. Als hulpverlener of begeleider overkomt dat jou wellicht meer dan eens. Gepast reageren is dan niet gemakkelijk want het agressief gedrag brengt bij jezelf angst, kwaadheid en machteloosheid naar boven.

Agressiebeheersing is niet iets dat je in enkele mooie theorielessen of procedures samenvat. Reeds meer dan 30 jaar geeft Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter praktijkgerichte trainingen, waarbij we putten uit de ervaringen van honderden medewerkers uit hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs.

In de aangeboden lessen gaan we in op beïnvloedende en omgevingsfactoren waardoor agressie wordt opgewekt, met bijzondere aandacht voor de eigen lichaamstaal en de manier waarop je zelf in het werkveld staat.

Qua lessenpakket zijn er verschillende mogelijkheden:

Fysieke interventietechnieken: aan de hand van dagdagelijkse voorbeelden (lastiggevallen worden, vastgrijpen, wurging, geweld t.o.v. derden, aanvallen met een (scherp) voorwerp …) leert je als deelnemer, binnen de grenzen van het toelaatbare, je eigen lichaam beschermen zonder daarom de agressor te kwetsen. Je leert manieren om je tegen agressie te wapen. Je leert evengoed omgaan met de agressie die in jezelf wordt opgewekt. Dit alles zonder te moeten wijken voor de agressor.
Kwetsbaarheid en weerbaarheid: we vertrekken vanuit casussen aangebracht door de deelnemers, we werken aan lichaamstaal, zelfvertrouwen, samenwerking, verwerking van het incident.
Train de trainer: opleiding van een interventieteam of van referentiepersonen, die op hun beurt de andere teamleden kunnen opleiden
Ook een aanbod op maat is mogelijk naargelang de noden van de aanvrager.
Na afloop van een basistraining kan je:

Technieken en methodieken hanteren op het agressief gedrag te stoppen
Begrijpen hoe omgevingsfactoren maar ook jouw eigen houding en emoties de mate van agressie bepalen
Stressfactoren beheersen en je gevoelens na het incident verwerken
Aandacht besteden aan herstel en nazorg
INTERESSE?
Je vindt ons terug op de website van ICOBA
Een offerte op maat kan u aanvragen via het contactformulier op deze website, of via e-mail (magda.de.sutter@telenet.be)