Spring naar de inhoud

Yin Yang

HET YIN YANG SYMBOOL

Geschiedenis

Yin Yang is een zeer oud filosofisch concept van rond 2100 voor Christus uit de Xia Dynastie. Volgens dit concept heeft alles in het leven een positieve en een negatieve kant, en wijzigt alles voortdurend. Rond 1060 voor Christus werd het Yin Yang concept beschreven in een boek met de titel ‘Yi’, ‘Yi Jin’ of ‘Zhou Ji’, geschreven door Ji Chang, ook Zhou Wenwang genaamd, die toen markies was tijdens de Shang Dynastie. Zijn zoon Ji Fa, ook Zhou Wuwang genaamd, werd later de eerste koning in de Zhou Dynastie. Het boek waarover sprake is ook verschenen onder de tegenwoordig beter bekende titel ‘I Ching’ en werd later vertaald in het engels onder de titel ‘The Book of Change’. De legende over het ontstaan van dit boek is vrij indrukwekkend. Ji Chang werd gevangen genomen door de laatste koning van de Shang Dynastie omdat hij ervan werd beschuldigd de Shang Dynastie omver te willen werpen, en werd vastgehouden in een heel diepe, uitgedroogde waterput. Ji Chang liet zich niet ontmoedigen en bleef ondanks alles optimistisch. Hij geloofde dat de situatie zowel positieve als negatieve kanten had, en dat de positieve kant naar voor zou komen als de situatie op een correcte manier zou be-invloed worden. Tijdens zijn oncomfortabele verblijf stelde hij het boek ‘Yi’ samen. De historici spreken over ‘samenstellen’ en niet over ‘schrijven’, omdat het hele Yin Yang concept, en alle theorieen, gebeurtenissen en bewijzen ervan al lang voor zijn tijd bestonden. Hij verzamelde dus al het werk dat geleerden voor hem al hadden gedaan, en maakte er een overzichtelijk geheel van. Later werd hij bevrijd door zijn zoon Ji Fa, die de Shang Dynastie omverworp en de eerste koning van de Zhou Dynastie werd, welke over een periode van meer dan 800 jaar over China zou heersen.

Het Yin Yang symbool wordt gevormd door 2 vissen, de ene yin en de andere yang. Niemand weet door wie het symbool is ontworpen. Volgens de legende, beschreven in zeer oude Chinese boeken, werd het voor het eerst gevonden op de rug van een heilige draak. Volgens de laatste onderzoeken die gedaan werden in de 1970-er jaren, werd de plaats gevonden waar het idee voor het symbool hoogstwaarschijnlijk werd opgedaan. Deze plaats is gesitueerd tussen de Xian- en Henan provincies van het hedendaagse China waar indertijd de Xia Dynastie (2100 v.c.), de Shang Dynastie (1600 v.c.) en de Zhou Dynastie (1066 v.c.) hun hoofdsteden hadden. Het is een punt waar twee oude rivieren samenkomen: de ene wordt ‘Wei’ genoemd en heeft een gele kleur (het is een aftakking van de “Gele rivier”), en de andere wordt ‘Jing’ genoemd en is volledig helder. Daar waar ze samenkomen duwen de waters tegen elkaar, maar ze vermengen zich niet. Ze circuleren rond elkaar, zodat ze een grote trage draaikolk vormen. Dit kan enkel vanop een afstand waargenomen worden, en op die manier lijken ze heel erg op de twee yinyang vissen die in elkaar verstrengeld zitten. Er bestaat trouwens een Chinees gezegde over dit merkwaardig natuurkundig fenomeen: ‘Jin Wei Fen Ming’ (‘Jin en Wei vermengen zich nooit’), dat zoveel wil zeggen als ‘een duidelijk standpunt innemen’.

In de oude Chinese scholen werd alles gebaseerd op de natuur, zoals de maan, de sterren, de dieren, de bergen en de waters. De yin yang theorie is bv gebaseerd op de verschillende maanstanden: volle maan is yang, nieuwe maan is yin; yang verandert in yin, yin terug naar yang, zonder yang is er geen yin, en zonder yin is er geen yang: er is steeds een evenwicht in de overgangen.
Enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven zullen dit verduidelijken.
Werken en rusten is yang en yin. Je werkt en je wordt moe: hierdoor moet je rusten. Door te rusten krijg je weer kracht en kan je terug werken. Je kan niet altijd doorgaan met werken, maar je kan ook niet altijd blijven rusten; je moet steeds opnieuw veranderen.
Een ander voorbeeld is het voortbewegen van een fiets: is de pedaal omhoog, dan is dat yang, en als hij beneden is, is dat yin. Je trapt de pedaal naar beneden, hiermee verandert de yang in yin, vervolgens komt hij terug naar boven, en wordt hij terug yang. Zonder de yang positie kan je niet naar de yin gaan, en zonder yin kan je niet terugkeren naar yang. En uiteindelijk geraak je zonder deze wisselwerking met je fiets geen meter verder!

Laat ons dit even projecteren op de beoefening van jiu-jitsu.
Als je een vuistslag geeft, moet je eerst je arm naar achter bewegen. De slag naar voor is yang, en het terugtrekken naar achter is yin. Dus, zonder yin is er geen yang, m.a.w. je kan geen slag geven zonder eerst je arm naar achter te trekken (ook al is die achterwaartse beweging niet groot, ze moet er altijd zijn !!)

Het symbool

Het Yin Yang symbool, ook ‘Tai-Chi’ genoemd, wordt dikwijls op verschillende manieren en posities afgebeeld. Nochtans, als je het concept goed begrijpt, is er maar 1 correcte manier! Hier volgt een uitleg.
Zoals eerder al vermeld, bestaat het Yin Yang concept uit 2 tegengestelde dingen, die steeds in evenwicht zijn. Die tegengestelde zaken vervangen elkaar steeds opnieuw in een natuurlijke cyclus. Zoals de verschillende seizoenen, die steeds een periode van warmte afwisselen met een van koude, wisselen yin en yang steeds van actief naar passief, van donker naar licht, … en omgekeerd.
Het Oosterse beeld van die tegenstellingen staat haaks op het Westerse: onze, dus Westerse, afbeelding zou lijken op de tekening hiernaast.

Dit komt omdat wij de dingen in het leven bekijken als wit “of” zwart, als goed “of” kwaad. In de Chinese (of meer bepaald de Oosterse) kijk is er steeds een overgang: er is geen goed of kwaad, maar een evenwicht tussen de twee, en steeds een overgang van het ene in het andere. Yin en yang kunnen verder worden verklaard als een dualiteit dat nooit kan bestaan zonder beide delen.

Wat ook nog zichtbaar is in het yin yang symbool is dat er steeds een klein stukje yin is in de yang, en een klein stukje yang in de yin, net zoals midden in de winter een zaadje klaar ligt om tot leven te komen, of in een hete zomer een plotselinge storm verkoeling kan brengen.

De 8 trigrammen

Het Yin Yang symbool wordt dikwijls afgebeeld samen met 8 bijkomende symbolen: de trigrammen. Deze worden zo genoemd omdat ze telkens zijn samengesteld uit 3 delen. Het totaalbeeld van de trigrammen wordt de Ba Gua (of ook: Pa Kua) genoemd: dat betekent, letterlijk vertaald, “8 huizen”. Elk deel vormt een volledige of een onderbroken lijn, die op zich weer Yin (onderbroken lijn) en Yang (volledige, ononderbroken lijn) voorstellen.

Ze kunnen voorgesteld worden rondom een cirkel in elke mogelijke combinatie t.o.v. elkaar. Hierdoor kunnen er tot 40.320 mogelijke combinaties voorkomen (als je nog iets van wiskunde kent, kan je dit narekenen: 8 symbolen betekent “8!” (= 8 faculteit of 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 ) combinatiemogelijkheden).

De trigrammen worden samengesteld tot hexagrammen (6-delig), omdat ze als trigrammen op zich staan voor ideeën, staten (toestanden) of dingen, terwijl hun ontwikkeling tot hexagrammen het relationele element introduceert, het onderlinge samenspel van deze ideeën, staten en dingen, en hun wederzijdse beïnvloeding. Dit symboliseert overigens de totale manifeste wereld in haar samenspel van krachten van aantrekking en afstoting. De hexagrammen verbeelden ook de onophoudelijke voortgaande levensstroom of levenskracht, waarbij de ene vorm plaats maakt voor en aanleiding is tot zijn tegendeel, dood volgend op leven, en leven op dood, in een eeuwige cyclische transformatie.