Spring naar de inhoud

Voorstelling van onze school

Wie zijn we ?
Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter is een begrip in Brasschaat en omgeving.

In 1967, onder Prof. Pieters, werd in ‘De Vrachtwagen’ in Maria-ter-Heide de eerste club opgericht door Magda De Sutter. Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide was een feit. Nadien volgden in 1974 Akijama Schoten, in 1979 Akijama Stabroek en in 2000 Yin Yang, jiu-jitsuclub voor personen met een handicap.

In 2010 zijn deze 4 clubs verenigd onder Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter vzw. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk,

Het beoefenen, bevorderen en promoten van de jiu-jitsusport en van sportieve en culturele activiteiten, voornamelijk gericht op jiu-jitsu, zelfverdediging en agressiebeheersing
Het organiseren van lessen, activiteiten en voordrachten met betrekking tot de jiu-jitsusport en aanverwante bij toegetreden leden
Het verenigen van een aantal verenigingen, heden de feitelijke verenigingen Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide, Akijama Schoten, Akijama Stabroek en Yin Yang en eventuele andere op te richten al dan niet feitelijke verenigingen
Op te treden als officieel en leidinggevend lichaam bij sportmanifestaties waaraan onze leden kunnen deelnemen, zowel op nationaal als op internationaal vlak
Het bieden van opleidingen, bijscholingen en andere diensten in de welzijns-, opvoedings- en gezondheidssector.
Om een betere sportbeleving te kunnen organiseren zijn in 2021 onze clubs gegroepeerd op één locatie: sporthal Sport Vlaanderen te Brasschaat.

Achter de schermen werkt een gans team samen aan het reilen en zeilen van de vzw en club. Het monitorenteam vindt u terug op deze pagina.